Sağlık Hizmetleri

Sağlık Hizmetlerinde sunduğumuz hizmetler aşağıdaki gibidir.

  • Psikiyatri ve Nöroloji doktorları tarafından hastaların düzenli aralıklarla takip edilmesi.
  • Engelli bireyin kuruma kabulunden itibaren ilaçlarının düzenli verilmesi.
  • Tansiyon ve şeker takiplerinin yapılması
  • Düzenli doktor muayenelerinin yapılması ve ilaç takiplerinin sağlanması
  • İlaç raporlarının düzenli olarak takip edilmesi ve yenilenmesi
  • Sağlık raporlarının takibinin yapılması

+

Ziyaretçi Sayısı